KAM jako právní subjekt

Z organizačně právního hlediska je Křesťanská akademie mladých (KAM) nezisková organizace, založená
v roce 1997 jako občanské sdružení, transformované roku 2014 na zapsaný spolek.

Orgány spolku:

a) Konference, nejvyšší orgán spolku, reprezentující celou členskou základnu,
b) Správní rada (SR), řídící orgán spolku, jehož členové jsou voleni Konferencí,
c) Ředitel, výkonný orgán a statutární orgán spolku volený Správní radou,
d) Zástupci, jmenovaní Ředitelem se souhlasem Správní rady, statutární orgány spolku
(jejich oblasti odpovědnosti jsou vymezeny Rozhodnutím Ředitele).

//video

Pokud máš zájem stát se členem, vyplň tento formulář a zašli ho na kam@kam.cz