Vize a poslání

Vize: Bohem způsobené hnutí mezi mladými lidmi, kteří najdou svůj domov v církvi a proměňují společnost.

Poslání: Připravit mladé vedoucí k naplnění Kristova poslání skrze místní církev.