Pracovní podmínky a povinnosti

Pracovní podmínky a povinnosti najdeš ve směrnici „Pracovníci, a to v rozsahu:

a) Kategorie pracovníků KAM
b) Vstupní a výstupní procedura
c) Zaškolení pracovníka
d) Přehled práce
e) Účast na poradách a akcích KAM
f) Odměňování
g) Hodnocení pracovníka
h) Plán rozvoje a vzdělávání
i) Pracovní doba
j) Dovolená
k) Mateřská a rodičovská dovolená
l) Dodržování právních předpisů, BOZP/PO
m) Prevence a řešení škod
n) Dodržování interních pokynů
o) Povinnost mlčenlivosti
p) Vyloučení tabáku, alkoholu a OP

//video

Zde je tabulka přehledu činnosti, kterou ti může pomoci tvůj vedoucí nastavit. Pokud bys chtěl/a používat jinou evidenci hodin (např. A-Tracker), určitě můžeš.

Každý třetí den v měsíci pak vyplň tento formulář s počtem tvých hodin, dovolené a nemoci za uplynulý měsíc. Formulář najdeš vždy i jako připomínku ve svém KAM kalendáři.

V rámci péče ti nabízíme 25 dnů placeného volna, které si můžeš během roku vybrat. Toto volno je samozřejmě kráceno nástupem v průběhu roku a úvazkem. 25 dnů platí pro české pracovníky a nedá se převést na další rok. Američané to mají jinak a určuje to pro ně JV NFP.

Do přehledu činnosti můžeš evidovat v kolonce “nemoc” dny, kdy ze zdravotních důvodů nemůžeš pracovat. Pokud nemoc během roku přesáhne 4 týdny, postupuje se podle pravidel popsaných zde.

Ženám, které v budoucnu plánují odejít na mateřskou, doporučujeme si při SVČ platit také nemocenské pojištění (více info najdete zde).

//video